ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER ADVANCED PROFICIENCY

 

 


Μαθήματα TOEIC, Lower, Advanced, Proficiency ECPE. Συστήματα Επιτυχίας!


Τι πρέπει να ξέρεις πριν επιλέξεις το τμήμα και τα μαθήματα
προετοιμασίας για
 TOEIC, Lower, Advanced & Proficiency ECPE!


ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOEIC LOWER ECPE Γιατί πολλά εξαιρετικά βιβλία προετοιμασίας ΔΕΝ είναι από μόνα τους, αυτοτελή courses προετοιμασίας για TOEIC, Lower & ECPE!

Από το Γιώργο Δροσουλάκη


Η δημοσίευση του βιβλίου "Τα 14 Λάθη των Αποτυχόντων τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις" με έφερε σε επαφή με χιλιάδες εξεταζόμενους κι αποτυχόντες στα διπλώματα TOEIC, Lower, Advanced & Proficiency.

 

Μια από τις συνηθέστερες ερωτήσεις είναι "τι τμήμα μαθημάτων προετοιμασίας μού συνιστάς;

 

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει course προετοιμασίας για τα πτυχία των αγγλόφωνων εξετάσεων. 

 

Τα μαθήματα ενός τέτοιου course είναι ένα σύνολο συστημάτων, τα οποία υπάγονται σε 2 ενότητες:

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας προετοιμασίας που στοχεύει σε μετρήσιμο εκπαιδευτικό στόχο ... να ΠΕΡΑΣΕΙΣ την εξέταση! 

 

Πρέπει δηλαδή, την ημέρα του διαγωνισμού, να μπορείς να υπερβείς συνολικά την βαθμολογική βάση  στα papers των grammar, reading, vocabulary, listening, προφορικών και έκθεσης. 

 

Τι σημαίνει σχεδιασμός προετοιμασίας για ένα αγγλόφωνο δίπλωμα; 

 

Ο σχεδιασμός του course προετοιμασίας για το TOEIC, Lower, Advanced & Proficiency περιλαμβάνει 3 βασικά συστατικά και πρέπει να γίνεται από ένα ή περισσότερους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ καθηγητές αγγλικής, με εξειδίκευση στις αγγλόφωνες εξετάσεις. 


Το κάθε βασικό μέρος του σχεδιασμού, είναι κι αυτό ένα επί μέρους σύστημα εκπαίδευσης, με κύριο χαρακτηριστικό την συνειδητή καταγραφή με ΕΓΓΡΑΦΟ τρόπο! 


Στοχοθέτηση ανά
  paper

Ο καθηγητής θέτει
 ΕΓΓΡΑΦΟ εφικτό στόχο για το επίπεδο απόδοσης που πρέπει να σε οδηγήσει η προετοιμασία σου, όχι μόνο για το κάθε paper αλλά και για κάθε ενότητα γνώσεων, που εξετάζεσαι στην έκθεση, στην γραμματική, το vocabulary, το reading comprehension, το cloze, το listening και προφορικά.  

 

Οργάνωση χρόνου για την επίτευξη των στόχων σου 

Ο καθηγητής σου παρέχει ΕΓΓΡΑΦΟ χρονοδιάγραμμα, όπου τηρείς το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης.

Το γραπτό χρονοδιάγραμμα, πρέπει να είναι σχεδιασμένο σε πίνακες που σε καθοδηγούν με απόλυτη ακρίβεια στην μελέτη της ύλης. Και δεύτερο, σου επιτρέπει να να διατηρείς αρχείο με τα λάθη που έκανες.

Ένας επαγγελματικά σχεδιασμένος πίνακας λαθών, σε καθοδηγεί να καταγράψεις και την αιτία της λανθασμένης απάντησης, π.χ. Έλλειψη γνώσης γραμματικών κανόνων & ποιούς κανόνες. 

 

Επιλογή και οργάνωση της διδακτέας ύλης για την επίτευξη του στόχου

Ο καθηγητής επιλέγει την ύλη, με βάση τον στόχο και την οργάνωση του χρόνου. Η επιλογή των ασκήσεων προετοιμασίας, προϋποθέτει, μεγάλη εμπειρία στα δυο προηγούμενα βήματα.

Πολλά εξαιρετικά βιβλία περιέχουν καλές ασκήσεις προετοιμασίας, αλλά ΔΕΝ είναι σε καμία περίπτωση οργανωμένα
 courses προετοιμασίας.

Γιατί;

Διότι απουσιάζει η ΕΓΓΡΑΦΗ στοχοθέτηση και το ΓΡΑΠΤΟ χρονοδιάγραμμα, εκ μέρους επαγγελματία καθηγητή αγγλικών.

Είναι ακριβώς η ίδια αναλογία, με βιβλία που περιέχουν ασκήσεις ποδοσφαίρου, αλλά χρειάζεσαι τον γυμναστή για να τις υλοποιήσει μαζί σου, ανάλογα με τις προσωπικές σου ανάγκες. 

 

Τι σημαίνει υλοποίηση προετοιμασίας για τις εξετάσεις αγγλόφωνων πτυχίων; 


Η υλοποίηση του
 course προετοιμασίας στο TOEIC, Lower, Advanced & Proficiency περιλαμβάνει 2 βασικά συστατικά:

Την εφαρμογή και η συστηματική αξιολόγηση του επιλεγμένου προγράμματος. 

 

Εφαρμογή του προγράμματος προετοιμασίας, σημαίνει ότι ο επαγγελματίας καθηγητής αγγλικών, σε καθοδηγεί στο να εμπεδώσεις την επιλεγμένη ύλη, στο επίπεδο που σου ζητούν οι εξετάσεις, με βάση τον στόχο και το χρονοδιάγραμμα.
 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ο καθηγητής, εφαρμόζει την κατάλληλη ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ από τον ίδιο μέθοδο διδασκαλίας που σε διευκολύνει να εξασκηθείς και να εμπεδώσες την επιλεγμένη ύλη και να φτάσεις σε επίπεδο pass την ημέρα της εξέτασης.

Ένα πραγματικό πλάνο εφαρμογής, είναι ΟΛΟΚΛΗΡΟ το βιβλίο τα 14 λάθη των αποτυχόντων στις αγγλόφωνες εξετάσεις 

 

Αξιολόγηση 

Αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του εξειδικευμένου καθηγητή στις εξετάσεις είναι η η συστηματική αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή με οργανωμένο πίνακα καταγραφής λαθών και ανεπαρκούς μελέτης. 


 Ένας επαγγελματικά σχεδιασμένος πίνακας αξιολόγησης, σε καθοδηγεί όχι μόνο στο να διατηρείς αρχείο με τα λάθη σου, αλλά και να καταγράφεις την αιτία της λανθασμένης απάντησης, π.χ. Έλλειψη γνώσης συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων 
 

Ο πίνακας πρέπει να καταγράφει την αξιολόγηση της απόδοσής σου, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία βάση μέσω ενός συστήματος καταγραφής προόδου, των εργασιών και των τεστ καθώς και την καταγραφή των λαθών.

Ο καθηγητής σου, πρέπει να συμπεριλάβει στο σύστημα αξιολόγησης και εβδομαδιαία τεστ λεξιλογίου, τα οποία σε υποχρεώνουν να ελέγξεις την γνώση σου στις λέξεις που κάλυψες εντός της ύλης κάθε εβδομάδας.

Τι πρέπει λοιπόν θα ξέρεις πριν επιλέξεις τα μαθήματα προετοιμασίας για το TOEIC, Lower, Advanced & Proficiency

Ένα
  course  προετοιμασίας για το  TOEIC, Lower, Advanced & Proficiency  είναι ένα σύνολο συστημάτων, που υπάγονται σε 2 κύριες κατηγορίες:

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Η τρίτη συνιστώσα που πολλαπλασιάζει την ισχύ μιας επαγγελματικά οργανωμένης προετοιμασίας, είναι ο καθηγητής που την υλοποιεί.

Το τέταρτο, αλλά καθόλου αμελητέο συνθετικό, που μεγιστοποιεί την απόδοση των συστημάτων προετοιμασίας, είναι η ΔΙΚΗ σου αποφασιστικότητα να εργαστείς σκληρά για να φτάσεις τον στόχο σου.
 

Καλή Επιτυχία!

 

toeic test

 Αποτελεσματική Μέθοδος Αυτοδίδακτων ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο TOEIC
Μέσα στις Εκατοντάδες(!) σελίδες του, τα CD & τη ΔΩΡΕΑΝ Γραμματική, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να προετοιμαστείς κατάλληλα στο
 πτυχίο TOEIC! Πάτησε ΕΔΩ


...κι αν θέλεις να προετοιμαστείς οικονομικά για το Proficiency,
οργάνωσα το
 ΜΟΝΑΔΙΚΟ
 
Course Προετοιμασίας Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ! ...
με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 
 

 

Mini ECPE Listening TEST Proficiency ECPE

Λάθη ECPE

 
Ολοκληρωμένο
On-Line Πρόγραμμα
Προετοιμασίας
! 

Full ECPE Tests

Το πλήρες πρόγραμμα σου προσφέρεται μέσω των 4 βιβλίων,
 2 cd και 23 αναλυτικών ΕΝΟΤΗΤΩΝ εντός του συμπληρωματικού
site
 με την ανάλυση όλων των ασκήσεων, διορθωμένες εκθέσεις και τεστ λεξιλογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πάτησε
ΕΔΩ 

 

Αρχική
 ΔΩΡΕΑΝ η-Βιβλίο
 Μυστικά Επιτυχίας
 Ποιοι Είμαστε
 14 Λάθη Lower με Γραμματική
 TOEIC για Αυτοδίδακτους
 Τι Λένε για Μας
 Που θα μας βρείτε
 Επικοινωνείστε
 Ρωτήστε το Γιώργο
 Για Γονείς;
 TOEIC
ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
 Γραμματική Αγγλόφωνων Εξετάσεων
 Βιβλία Αγγλικών για ενήλικες
 Απαντήσεις Βιβλίο Γραμματικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
 Αγγλικά για Ενήλικες
 Αγγλικά Ενηλίκων
 Μόρια Μετακινήσεων με TOEIC
 Μόρια Μετακίνησης με Proficiency
 Γιατί Proficiency;
 10 Απαντήσεις Proficiency
 Αγγλικά για ενήλικες στο TOEIC
 Πως Επιλέγω Μαθήματα TOEIC ECPE
 Το ECPE δεν είναι καλό ΑΝ
 Η Πικρή Αλήθεια
 Το ΤΕΡΑΣΤΙΟ κόστος μου!
Μαθήματα Αγγλικών για Αυτοδίδακτους
 Αυτοί Πέρασαν το TOEIC!
 Αυτοί Πέρασαν το Proficiency
Αγγλικά Ενηλίκων
 Προσλήψεις ΔΥ 2017
Αποτελέσματα Lower Proficiency 2018
 Αποτελέσματα Lower Michigan
 Αποτελέσματα NOCN lower
 Αποτελέσματα Lower Cambridge
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ESB LOWER
 Αποτελέσματα Proficiency Michigan
 Αποτελέσματα proficiency Cambridge
Εξετάσεις TOEIC
Site Map
IELTS Greece

Lower Cambridge fce

Πήρα το Lower με "Α" ακολουθώντας τη μέθοδο του Γιώργου Δροσουλάκη όπως την περιγράφει στο βιβλίο "Τα 14 ΛΑΘΗ στο Lower"

Εύη ΚατσαράκηPROFICIENCY MICHIGAN ECPE

  Πήρα το Proficiency με τη σωστή καθοδήγηση των καθηγητών στο κέντρο γλωσσών MULTILINGUAL του Γιώργου Δροσουλάκη.

Ευγενία Καλονάκη